Plåtarbeten

Manuella plåtarbeten

 • Putsning på putsband
 • Riktning
 • Polering
 • Gradning
 • Rörbockning av rostfria kanylrör

Diverse maskiner för plåtarbeten såsom

 • Gälning
 • Gradsax
 • Hörnstans
 • Punktsvets
 • Valsning

Maskiner och verktyg för maskinelement

 • Blindnitmutter
 • Blindnit
 • Pressmutter
 • Presskruv
 • Svetsbult