CNC-bearbetning

Vi erbjuder en komplett lösning av bearbetade detaljer från små detaljer till mycket stora och tunga detaljer i våra bäddfräsar. Med vår moderna maskinpark och erfaren personal kan vi garantera högsta kvalitet och precision i varje projekt. Programmering sker i edgecam.

Maskinförtäckning bearbetning

MTE BF 4200 bäddfräs styrsystem heidenhain itnc530

 • Rundbord indexerande
 • 5 axligt indexerbart huvud
 • Rörelseområde X4000 Y1200 Z1500

Lagun GBR 4 bäddfräs styrsystem heidenhain itnc530

 • Inbyggd mätprob för uppmätning med protokoll
 • 5 axligt indexerbart huvud
 • Rörelseområde X4000 Y1200 Z1500

Lagun BM 4 styrsystem heidenhain itnc530

 • Inbyggd mätprob för uppmätning med protokoll
 • 5 axligt indexerbart huvud
 • Rörelseområde X4000 Y1200 Z1500

Haas 7 Vertikal flerop  styrsystem haas

 • Rörelseområde X2100Y800Z700

Haas 5 Vertikal flerop  styrsystem haas

 • Rörelseområde X1270Y600Z600
 • 4:e axel

Haas 3 Vertikal flerop  styrsystem haas

 • Rörelseområde X1000Y508Z600

Haas SL20 Svarv flerop  styrsystem haas

 • Rörelseområde X250 Z508

Manuell fräs
Manuell svarv
Kilspårsdragning
Radialborrmaskin

 • CNC-fräsning
 • CNC-svarvning
 • CNC-borrning
 • Skärande bearbetning
 • Svarvning
 • Fräsning
 • Borrning
 • Kapning
 • Kilspårsdragning
 • Slipning